Rodinný dom Vrakuňa

spolupráci s Ing.arch. Maroš Fečík.