Rodinný dom Trnava

V spolupráci s Ing. arch. Peter Simonides, Ing.arch. Tomáš Hubinský.