Rodinný dom Rusovce

V spolupráci s Ing.arch. Maroš Fečík