CAFEPOINT Aupark Bratislava

V spolupráci s Ing.arch. Martin Skoček.