Dessewffyho palác Bratislava

V spolupráci s Ing. Arch. Peter Návrat, Ing. arch. Pavol Senecký